שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי. שינוי למתאר, כפר מזרעה.

תוכנית מא/ מח/ 9321

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי. שינוי למתאר, כפר מזרעה.
מספר: מא/ מח/ 9321
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 17 בגוש: 18137, כפר מזרעה
מאזור חקלאי לאזור מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/07/1996