שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות צמוד לדרך 805 עראבה

תוכנית ג/ 11639

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות צמוד לדרך 805 עראבה
מספר: ג/ 11639
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לתיירות ולנופש כפרי
הרחבת דרכים וחניות ציבוריות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19353חלק79-80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2000
קבלת תכנית07/12/1999