שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור ספורט, בדרום דייר חנא

תוכנית ג/ 13665

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור ספורט, בדרום דייר חנא
מספר: ג/ 13665
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת פארק ספורט ונופש.
2. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע ספורט ונופש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19420חלק2
19427חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7826שנוי יעוד משטח חקלאי למלאכה ותעשיה זעירה ושירותי דרך, דיר חנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2335. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות26/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 21. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/01/2003
קבלת תכנית25/12/2002