שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,קביעת הוראות בניה.

תוכנית בר/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,קביעת הוראות בניה.
מספר: בר/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1985תאריך פרסום: 30/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3217. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית06/06/1984