שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה מפעלי שער הנגב

תוכנית 7/ 03/ 128/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה מפעלי שער הנגב
מספר: 7/ 03/ 128/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל ולהמשיך אזור תעשיה קיים
לשנות יעוד משטח חקלאי לשטח תעשייתי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1888חלק6, 12, 15, 17, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/1983
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1983תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1983. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1983. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1983.
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 971. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה28/09/1982
קבלת תכנית16/04/1982