שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - אחוזם

תוכנית 6/ 02/ 104/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - אחוזם
מספר: 6/ 02/ 104/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה ודרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאחזם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3136כל הגוש1-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3090. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט18/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1986תאריך פרסום: 18/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3409. עמוד: 358. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/1986תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1986. עיתון: הצופה.
קבלת תכנית25/11/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200116/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית