שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - מועצה אזורית באר טוביה.

תוכנית 3/ 02/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - מועצה אזורית באר טוביה.
מספר: 3/ 02/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח המסומן בתשריט מ- "אזור חקלאי" ל -"אזור מלאכה ותעשיה".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
152חלק
153חלק
154חלק
160חלק
177חלק
2012חלק
2025חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1965תאריך פרסום: 28/01/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1154. עמוד: 1175. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית28/01/1965