שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור חקלאי לאיזור חקלאי מיוחד (לול)

תוכנית ג/ 12259

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור חקלאי לאיזור חקלאי מיוחד (לול)
מספר: ג/ 12259
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.- קביעת הוראות וסיגים למתן היתרי בניה למבנים חקלאים (לול) בתחום התכנית.
2.- קביעת תנאים לשימוש במבנים החקלאיים בתחום התכנית הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12198חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/07/2001
קבלת תכנית24/12/2000