שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים - אעבלין

תוכנית ג/ 10788

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים - אעבלין
מספר: ג/ 10788
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א'.
קביעת מערכת דרכים חדשה.
קביעת הוראות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12212חלק64-65, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/05/2001
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 849. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1999
קבלת תכנית09/07/1998