שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פסוטה

תוכנית ג/ 17225

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פסוטה
מספר: ג/ 17225
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
יצירת מסגרת תכנונית לבניית יחידות דיור מחוץ לגבולות המתאר המאושר .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד של הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד .
הרחבת דרך .
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד של הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד .
הרחבת דרך .
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפסוטהפסוטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19646חלק1516, 21, 90-91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1346מתאר כפר פסוטהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3831. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/05/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/04/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4416. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/07/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2007
קבלת תכנית13/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה