שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים:

תוכנית ג/ 13982

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים:
מספר: ג/ 13982
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד השטח
ב. שנוי אחוזי בניה
ג. שינוי גובה המבנה המותר
ד. שינוי מס' הקומות המותר לבניה
ה. שינוי מס' יח' הדיור לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ןבית ג'ן
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 685תכנית מתאר בית ג'אןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2005
קבלת תכנית28/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003