שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים

תוכנית ג/ 13727

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
מספר: ג/ 13727
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי ודרכים למגורים ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)פקיעין )בוקייעה(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19094חלק86-87, 100, 118
19101חלק42-3, 85, 92-93, 95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3232תכנת מתאר -פקיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/01/2003
קבלת תכנית15/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004