שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים

תוכנית ג/ 13785

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
מספר: ג/ 13785
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מאזור חקלאי לאזור מגורים ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליחורפישחורפישחורפיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19471חלק28-30, 32, 39, 48, 50
19472חלק34, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1275תכנית מתאר -חורפיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2003
קבלת תכנית13/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004