שינוי יעוד משטח חקלאי לברכת מים לכפר סולם

תוכנית ג/ 11395

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לברכת מים לכפר סולם
מספר: ג/ 11395
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מיקום למתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה למים) שיהוו חלק ממערך אספרת מים לכפר סולם וקביעת הנגישות לאתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16807חלק1, 16-18
17118חלק1-2
17120חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2000
קבלת תכנית07/07/1999