שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך שרות לתפעול אתר תמנע אליפז - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 124/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך שרות לתפעול אתר תמנע אליפז - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 124/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך הגישה לקיבוץ וביטול דרך גישה מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
39114חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 124/ 1שינוי תואי כביש הכניס לקיבץ אליפזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. עמוד: 2093. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1990. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1990. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1990
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1989תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1989. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1989. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1989.
פרסום להפקדה ברשומות22/09/1989תאריך פרסום: 22/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. עמוד: 4922. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה17/04/1989
קבלת תכנית01/04/1989