שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, ביטול דרך קיימת ומגורים, שינוי למתאר, עראבה

תוכנית ג/ 10708

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, ביטול דרך קיימת ומגורים, שינוי למתאר, עראבה
מספר: ג/ 10708
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך מס' 99 והצעת דרך משולבת ברוחב 7 מ'.
ביטול דרך מס' 99 שברוחב 9 מ' והצעת דרך משולבת ברוחב 7 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19353חלק30-35, 40-4513-14, 16, 24-25, 28-29, 36, 38-39, 46-49, 103
19354חלק1111-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1162. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית29/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1729. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2000
קבלת תכנית07/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201629/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002