שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, כביש הקפי דרומי, שינוילמתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10707

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, כביש הקפי דרומי, שינוילמתאר, ירכא
מספר: ג/ 10707
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך שתיצור קשר קצר מכביש
הכניסה לשכונות המזרחיות בירכא.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18899חלק9-11, 18-21, 26, 51, 57, 66
18922חלק13-17, 30-32, 34-36, 52-55, 65, 122, 124-127
18923חלק19-20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1999
קבלת תכנית27/05/1998