שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, יבניאל

תוכנית ג/ 13759

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, יבניאל
מספר: ג/ 13759
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להעתקת מבני רפת קיימת בנחלה אל מחוץ למשבצת הישוב.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקיים לגידול בעלי חיים ( רפת) ומכון חליבה.
- קביעת התכליות המותרות.
- קביעת הוראות בניה, מרווחי בניה , גובה מבנים.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17356חלק2048, 51-52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2714. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/2004
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 131. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/04/2003
קבלת תכנית03/02/2003