שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה ודרכיםשינוי למתאר, כפר כנא.

תוכנית מע/ מח/ 9364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה ודרכיםשינוי למתאר, כפר כנא.
מספר: מע/ מח/ 9364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי השטח מחקלאי למגורים א' ודרכי גישה ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק52-54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית02/07/1996