שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרך - דיר חנא:

תוכנית ג/ 13957

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרך - דיר חנא:
מספר: ג/ 13957
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכים
שינוי יעוד מחלק מחלקות מס' 26, 28-31, 35 - 36, 106 גוש 19430 משטח חקלאי למגורים א' ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק26, 28-31, 35-36, 106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003
קבלת תכנית11/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400319/01/2004