שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וחלוקה למגרשים

תוכנית ג/ 11320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וחלוקה למגרשים
מספר: ג/ 11320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'
שינוי יעוד ממגורים א' להרחבת דרך חלוקת הקרקע
למגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17530חלק59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
קבלת תכנית23/05/1999