שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' שצ"פ ודרך גישה

תוכנית ג/ 11410

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' שצ"פ ודרך גישה
מספר: ג/ 11410
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' שצ"פ ודרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק21-22, 43
17512חלק1
17513חלק3133, 50, 56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1999
קבלת תכנית11/07/1999