שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10609

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10609
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מיעוד חקלאי לשטח מגורים א' , צבורי
פתוח ודרך, ושינוי משטח מגורים א' לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/1998
קבלת תכנית26/03/1998