שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ריינה.

תוכנית ג/ 10360

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ריינה.
מספר: ג/ 10360
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד לחלק מחלקה משטח המיועד לחקלאות לשטח
למגורים א'. (כאשר השטח נמצא מחוץ לגבול תכנית מתאר
"אדמות רינה" ג / 5507).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/11/1997