שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח סכנין

תוכנית ג/ 17738

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח סכנין
מספר: ג/ 17738
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעודי קרקע מיער נטע אדם קיים למגורים ב', אזור חקלאי ושצ"פ.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק54
19321חלק242, 245-247, 249-250
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6947שנוי יעוד למגורים שנוי למתאר -סכניןשינוי
תוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5037. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2679. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2009. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה01/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2008
קבלת תכנית29/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900711/05/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים101725/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801501/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה