שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח, סחנין

תוכנית ג/ 17402

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח, סחנין
מספר: ג/ 17402
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תחום המגורים בדרום מזרח סכנין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' סכנין דרום מזרח סכנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק2, 54
19321חלק246-250
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/05/2008
קבלת תכנית18/12/2007