שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10429

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10429
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/08/1998
קבלת תכנית27/01/1998