שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10641

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10641
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את הפתוח והבניה בכל שטח התשריט והפיכת השטח
מחקלאי למגורים ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18933חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/1998
קבלת תכנית05/04/1998