שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.

תוכנית ג/ 10132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
מספר: ג/ 10132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק57, 70-73, 89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1999תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4834. עמוד: 1822. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/12/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1999
פרסום להפקדה ברשומות27/10/1998תאריך פרסום: 27/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4691. עמוד: 265. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1997
קבלת תכנית20/08/1997