שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרכים, שינוי למתאר ירכא

תוכנית ג/ 10060

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרכים, שינוי למתאר ירכא
מספר: ג/ 10060
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את הפתוח והבניה בכל שטח התשריט והפיכת השטח
מחקלאי למגורים ע"י התוויתן של דרכים חדשות וכן
הרחבתן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/01/1998
קבלת תכנית31/07/1997