שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת צומת

תוכנית ג/ 11538

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת צומת
מספר: ג/ 11538
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ודרך מוצעת ושטח ציבורי פתוח.
הסדרת צומת.
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12212חלק29, 68, 70-72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3496. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1727. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2000
קבלת תכנית07/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201005/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002