שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - נעורה

תוכנית ג/ 11069

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - נעורה
מספר: ג/ 11069
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ושטח דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק2
17061חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3752. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2000
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1432. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1999
קבלת תכנית30/12/1998