שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).

תוכנית ג/ 10068

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).
מספר: ג/ 10068
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע הקיים (חקלאי) למגורים.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובניית השטחים
הכלולים בתחום התכנית.
ג. קביעת הנחיות ברורות לרישוי מבנים קיימים שלא
עפ"י היתר.
ד. חלוקה למגרשים ע"פ התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון
חילף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק4-5, 19-20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4264. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים04/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/06/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1998תאריך פרסום: 18/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4698. עמוד: 488. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה05/11/1997
קבלת תכנית23/07/1997