שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט

תוכנית ג/ 10550

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט
מספר: ג/ 10550
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבנה חינוך והתווית
דרכים וחלוקת מגרשים - (מתחמים) לבניה רוויה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית22/03/1998