שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים

תוכנית 8/ 03/ 118/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
מספר: 8/ 03/ 118/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 63 (חלקה 46/א' חדשה) מ"שטח חקלאי" ל"אזור מגורים בישוב חקלאי".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
מושב בצרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2763חלק63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 98. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/1978תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1978. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1978. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1978. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות15/12/1977תאריך פרסום: 15/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2395. עמוד: 638. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1977
קבלת תכנית27/05/1977