שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומלאכה, שצ"פ והתווית דרך, נחף

תוכנית ג/ 10765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומלאכה, שצ"פ והתווית דרך, נחף
מספר: ג/ 10765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר ומלאכה זעירה
בלתי מזיקה (משולב).
הקצאת שצ"פ.
התווית דרכים.
חלוקת מגרשים.
אזור מגורים משולב עם מסחר.
קביעת הוראות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19126חלק15-31, 37, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 999מתאר נחףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2249. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2000תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4520. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1998
קבלת תכנית25/06/1998