שינוי יעוד משטח חקלאי למתחם מסחרי הכולל תחנת תידלוק, מג'ד אל כרום.

תוכנית ג/ 10351

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למתחם מסחרי הכולל תחנת תידלוק, מג'ד אל כרום.
מספר: ג/ 10351
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי למתחם משולב . וביטול תכנית ג/ 5037 הכלולה בשטח.
2. הכנת תכנון מפורט למתחם הכולל : מסחר, שרותי תידלוק ושרותי דרך ושפ"פ.
3. פתרון נושא תנועה, נגישות וחניה למתחם.
4. קביעת הנחיות לבנוי המגדירות את נפחי הבניה, פרוט חמרי הגמר, אופי פיתוח השטח.
5. איחוד וחלוקה מחדש של החלקות הכלולות בשטח התכנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19040חלק68-6967, 70, 73
19050חלק27, 29, 108, 11224-26, 28, 30, 107, 111, 113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3700תכנית מתאר מג'דל כרום.שינוי
תוכניתג/ 5037שינוי יעוד למסעדה ושרותי דרךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2249. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 454. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2000
קבלת תכנית08/12/1997