שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי למיון ומיחזור פסולת יבשה, סכנין

תוכנית ג/ 12946

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי למיון ומיחזור פסולת יבשה, סכנין
מספר: ג/ 12946
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן אזורי ומחזור פסולת גושית יבשה ועודפי בנייה המהווים מטרד סביבתי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
צפון מזרח לאזור התעשיה של סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק4-7, 9-10, 29-30, 33-34, 40-42, 100, 105-107
19268חלק69
19269חלק18-19, 33-50, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2002
קבלת תכנית09/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201113/03/2002