שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, עילוט.

תוכנית ג/ 8853

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, עילוט.
מספר: ג/ 8853
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי לצורך הקמת
תחנת שאיבה לביוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק32
17488חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1996תאריך פרסום: 19/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4468. עמוד: 1001. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1996. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1996. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1996. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/1996
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1996תאריך פרסום: 21/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4402. עמוד: 2835. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1995
קבלת תכנית15/05/1995