שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור

תוכנית ג/ 12314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור
מספר: ג/ 12314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטחי ציבור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19346חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.התליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1875. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1377. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו09/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/2002
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הצופה.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2001
קבלת תכנית21/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201203/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002