שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח המיוע לחציבה - מחצבות ורד

תוכנית מי/ 453/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח המיוע לחציבה - מחצבות ורד
מספר: מי/ 453/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח חקלאי לשטח המיועד לחציבה
אחסון פתוח של חמרי מחצבה ומתקנים.
ב. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לשטח לשיקום חציבה
ע"י צמחיה.
ג. ביטול דרך פרטית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
מועצה אזורית מטה יהודה בשטח הנמצא דרומית מזרחית
למושב זנוח ומערבית למושב מטע .
שטח בין קואורדינטות אורך 250 / 151 - 250 / 152
ובין קואורדינטות רוחב 500 / 124 - 000 / 125

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34291חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1997תאריך פרסום: 24/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4577. עמוד: 99. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים24/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1997.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/1996
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4413. עמוד: 3464. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה06/12/1994
קבלת תכנית19/01/1993