שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חווה חקלאית

תוכנית ג/ 13431

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חווה חקלאית
מספר: ג/ 13431
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של הקרקע הכלולה בתכנית משטח חקלאי לשטח ל"חווה חקלאית" ע"מ לתת לגיטימציה לבתי מגורים הקיימים בשטח התכנית, וע"מ לאפשר התפתחות מבוקרת של החווה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12200חלק20-28, 73-80, 82, 84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית08/10/2002