שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, עראבה

תוכנית ג/ 10709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, עראבה
מספר: ג/ 10709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מחקלאי רגיל לחקלאי מיוחד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
ישוב: עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19374חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/1998
קבלת תכנית28/05/1998