שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, שינוי למתאר, מזרעה.

תוכנית ג/ 10653

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, שינוי למתאר, מזרעה.
מספר: ג/ 10653
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/07/2003
קבלת תכנית03/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301808/07/2003