שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור - בית אבות גריאטרי, שינוי למתאר, ס

תוכנית ג/ 10584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור - בית אבות גריאטרי, שינוי למתאר, ס
מספר: ג/ 10584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי להקמת מחלקה
גריאטרית סעודית / תשושי נפש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19323חלק10, 94
19324חלק1913, 18, 20, 46, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית02/04/1998