שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור

תוכנית ג/ 12361

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור
מספר: ג/ 12361
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח מחקלאי למוסד חינוך קביעת הוראות בניה והקצאות שטח לדרך, שינוי קווי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12209חלק79-80
12211חלק5-68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2430. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים25/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2002. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2001תאריך פרסום: 30/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5042. עמוד: 878. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2001
קבלת תכנית25/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200200920/02/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002