שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.

תוכנית ג/ 10614

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
מספר: ג/ 10614
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים ב' והתווית
כבישים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18898חלק35
18933חלק1-2, 6-7, 9, 66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2003
קבלת תכנית01/07/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301524/06/2003