שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ושרותי דרך ושטח ציבורי פתוח - דיר חנא

תוכנית ג/ 10006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ושרותי דרך ושטח ציבורי פתוח - דיר חנא
מספר: ג/ 10006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן את השטחים המתוחמים בקו כחול עבה ולקבוע
הנחיות תכנון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשנ"ה
1965 כולל ייעודם מחדש.
וקביעת הוראות בניה לצורך הוצאת היתרי בניה בשטח
תכנית זו.
ב. יעוד שטחים ציבוריים.
ג. דרכים.
ד. שטחי מלאכה ושירותי דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/02/1998
קבלת תכנית13/07/1997