שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר בצמוד לתחנת תדלוק קיימת בדרך 804 עראבה

תוכנית ג/ 11947

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר בצמוד לתחנת תדלוק קיימת בדרך 804 עראבה
מספר: ג/ 11947
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19377חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2000
קבלת תכנית12/06/2000