שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים

תוכנית ג/ 10612

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים
מספר: ג/ 10612
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מיער למתקנים הנדסיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2000תאריך פרסום: 27/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4914. עמוד: 4586. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3085. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1998
קבלת תכנית20/04/1998